РП "Јелшинград" - достављање приједлога на планска рјешења

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да је на сједници Скупштине града Бања Лука, одржаној 23. новембра 2017. године, донесена одлука о измјени одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград РО Творница  стројева, уређаја и алата“ – новелисани план.

Измјеном овог плана ће бити обухваћен простор уз комплекс производних објеката предузећа Нови Јелшинград - Фабрика алатних машина из Бање Луке, површине 35,95 ха и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе Града Бања Лука и у просторијама Мјесне заједнице Лазарево 1.

Надлежно Одјењење позива сва заинтересована лица, власнике некретнина, кориснике простора и учеснике у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлоге и сугестије на одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи Града Бања Лука – Одјељењу за просторно уређење, у форми дописа, до  21. децембра 2017. године.


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba