Здравство

Услуге примарне здравствене заштите становницима Бањe Луке пружа Јавна установа „Дом здравља“ у Бањој Луци, чији је оснивач Скупштина Града Бања Лука.

Адреса: Симе Матавуља бб, 78000 Бања Лука
Контакт телефони: +387 51 230-200; +387 51 230-210
Факс: +387 51 216-813
E-mail: domzdravlja-bl@teol.net
Web: www.domzdravljabanjaluka.com

„Дом здравља“ у Бањој Луци примарну здравствену заштиту организује по систему породичне медицине, обезбјеђује дјечију, превентивну и општу стоматологију, хитну медицинску помоћ, хигијенско - епидемиолошку дјелатност, лабораторијску дијагностику, има организовану РТГ дијагностику и амбуланте за специјалистичке консултације.
Град Бања Лука улаже напоре како би здравствена заштита свим становницима Бањe Луке била што доступнија а Установа "Дом здравља" пружа услуге примарне здравствене заштите у 24 објекта у урбаном дијелу града и у 13 објеката у руралном дијелу. Служба за стоматолошку здравствену заштиту пружа услуге дјечјој популацији у објекту Поликлинике и у просторима седам основних школа. У Дому здравља у Бањој Луци ради 250 љекара.

Секундарни и терцијарни ниво су у надлежности Министарствa здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука
Тел: +387 51 339-486
Факс: +387 51 339-652
E-mail: ministarstvo-zdravlja@mzsz.vladars.net
Web: www.vladars.net

Јавне здравствене установе на територији Града Бања Лука су:

 • Универзитетска болница Клинички центар - тел. 051/342-100; e-mail: info@kc-bl.com; www.kc-bl.com;
 • ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске - www.phi.rs.ba
 • Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ - www.zotovicbl.com
 • Завод за трансфузијску медицину РС
 • Завод за судску медицину РС
 • Завод за медицину рада и спорта РС
 • Завод за стоматологију Републике Српске.
 • "Медицинска електроника" са Центром за медицинска истраживања и развој здравствене заштите (тел: 051/241-242, e-mail: cmirzz@blic.net)
 • Болница "Fresenius Medical Care IDC Centar Banja Luka" (тел: 051/320-750, факс: 051/320-760)

Приватне здравствене установе:

 • Болница из хируршких области "Jелена" - www.jelenamedico.com
 • Болница из хируршких области "Prof. Dr N. Laganin" - www.laganin.com
 • Болница из хируршких области "S.TETIK" - www.s‐tetik.com

Специјалистички центри су:

 • "Интермедик"
 • "Euromedic"
 • "Deamedica"

ЗУ "Medico-S" је специјализована гинеколошка ординација, која се од 2003. године бави и процедурама потпомогнуте оплодње - e-mail: medicos@blic.net
ЗУ ''Medico Laser'' - www.medicolaser.info
Лабораторија у области имунологије "Конзилијум" - www.konzilijum.ba

У Бањој Луци радe три приватне амбуланте породичне медицине, "Фирена" - служба лијечења у кући, већи број стоматолошких амбуланти и специјалистичких амбуланти разних грана медицине, те већи број апотека и апотекарских установа.

Надлежност Града

 


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba