Извјештаји и планови предузећа

Списак јавних предузећа погледајте овдје...

ЈП "ДЕП-ОТ"

Информација о пословању у 2015. години

ЈП "АКВАНА"

Извјештај о пословању у 2015. години
План пословања за 2016. годину

 

"ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ЈК а.д

Информација о пословању у 2015. години Информација о плану пословања за 2016. годину

 

"ТОПЛАНА" а. д.

Информација о пословању у 2015. години Информација о плану пословања за 2016. годину

 

"ЧИСТОЋА" а. д.

Информација о пословању у 2014. години

"ВОДОВОД" а. д.

Информација о пословању у 2015. години Информација о плану пословања за 2016. годину


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba