Таксе и накнаде

ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Олакшице ...

 

ОДЛУКА О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (измјене и допуне)
Одлука (измјене и допуне Сл. гласници 10/16, 4/17 и 8/17)
Прилози уз Одлуку:

Преглед зона градског грађевинског земљишта

Карта зона градског грађевинског земљишта

Олакшице
...

Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта
Прилози уз Одлуку:
Преглед група спроведбених докумената

Карта група спроведбених докумената

Олакшице
...

Одлука о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина

Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте

Трошкови уређења и ренте-табеларни приказ

 

ПОВЛАСТИЦЕ КОД ПЛАЋАЊА АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

 

НАКНАДА ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ У ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ


Погледајте све ОЛАКШИЦЕ ЗА ПРИВРЕДУ


УПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА (обавјештење о рачунима)

 

 

Ажурирано: новембар 2017. године


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba