Савјет за привреду

Градоначелник Бање Луке, у складу са Законом, својим актом образовао је Савјет за привреду, запошљавање, финансије и буџет као радно тијело које се бави питањем праћења и анализе стања у области привреде и запошљавања, буџета Града и питањима, која се односе на планирање и динамизирање локалног економског развоја. Градоначелник је предсједник Савјета, а Савјет има 19 чланова.

Чланове Савјета именује градоначелник из реда руководилаца одјељења Градске управе, која се баве питањима из дјелокруга рада Савјета, истакнутих научних радника и привредника и финансијских стручњака, а у сарадњи са Привредном комором РС и Занатско-предузетничком комором на њихов приједлог у састав Савјета се бирају и представници ових комора. На приједлог Одјељења за привреду, градоначелник за чланове Савјета може именовати и одређен број истакнутих привредника из реда најуспјешнијих привредних друштава и различитих грана привреде, при чему се посебно цијени: остварена добит предузећа, остварен извоз, број новозапослених радника у претходној години и најзначајнија остварена инвестиција у граду.

 

Одлука о образовању и задаци Савјета

Чланови Савјета (рјешење)

Чланови Савјета (допуна рјешења)

Чланови Савјета (измјена рјешења)

Пословник о раду

Пословник о раду (допуна Пословника)

ЗАПИСНИЦИ

 

 


Сједница
(26.05.2016.)

Сједница
(30.03.2016.)

Сједница
(26.02.2016.)

Сједница
(25.12.2015.)

Сједница
(20.11.2015.)

Сједница
(27.05.2015.)
Сједница
14.04.2015.)

Сједница
(19.03.2015.)

Сједница
(13.02.2015.)

Сједница
(10.12.2014.)
Сједница
(18.09.2014)
Сједница
(16.07.2014)
Сједница
(23.06.2014)

Реализоване закључке са сједница Савјета за привреду погледајте овдје.


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba