• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Градске институције, установе и предузећа / Јавне установе
Јавне установе PDF верзија   Верзија за штампу

ЈКУ „Бански двор - Културни центар" - Ово је установа од посебног друштвеног интереса у области културе. Њене основне дјелатности су: умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска умјетност (извођење позоришних, балетских и фолклорних представа и концерата), те дјелатност објеката за културне приредбе (рад концертних и позоришних дворана, рад агенција за продају карата)... (више на www.banskidvor.org)

Адреса: Трг српских владара 2, 78000 Бања Лука
Тел: 051/305-336
Факс: 051/305-002
Е-mail: banski_dvor@blic.net

ЈЗУ „Дом здравља" Бања Лука - Са циљем спровођења мјера примарне, секундарне и терцијарне превенције болести, те повреда и болесних стања, ЈЗУ „Дом здравља" обезбјеђује све услуге у складу са Законом о здравственој заштити Републике Српске. Такође, ова здравствена установа организује и спроводи примарну здравствену заштиту по систему породичне медицине... (више на www.domzdravljabanjaluka.com)

Адреса: Симе Матавуља бб, 78000 Бања Лука
Тел: 051/230-200, 230-210
Факс: 051/216-813
E-mail: domzdravlja-bl@teol.net

ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука - У оквиру регистроване дјелатности, ова установа са јавним овлашћењима спроводи мјере из области социјалне заштите, и то: пружа савјетодавне услуге, социјалну помоћ и усмјерава дјецу и омладину, ради са усвојеницима, ради на спрјечавању злостављања дјеце и других лица и одлучује о праву на социјалну помоћ... (више на www.csrbl.org)

Адреса: Гундулићева 31, 78000 Бања Лука
Тел: 051/348-515
Факс: 051/348-544
E-mail: csrbl@blic.net

Све јавне установе...

 

 

Градска управа града Бањa Лукa © 2008