• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Контакт

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

Начелник:
Раденко Комљеновић
Телефони:
051/244-422
051/244-444, лок. 848
e-mail:
privreda@banjaluka.rs.ba

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Градске институције, установе и предузећа / Јавна предузећа
Јавна предузећа PDF верзија   Верзија за штампу

ОДКЈП „Градско гробље" Бања Лука - Основано је 1966. године као вишеконфесионално и атеистичко, а регистровано је као Основно државно комунално јавно предузеће. Организовано је као предузеће које обавља погребну дјелатност и оспособљено је за извођење грађевинско-каменорезачких радова, од израде споменика и гробница до ентеријера у грађевинарству... (више на www.ggroblje.com)

Адреса: ул. Раде Радића бб, 78000 Бања Лука (Централно градско гробље у Врбањи, сједиште Друштва); ул. Франца Шуберта 11 (Гробље на локацији Побрђе)
Тел: 051/216-412
Факс: 051/216-437
Е-mail: uprava@ggroblje.com

ЈП „ДЕП-ОТ Регионална депонија" Бања Лука - „ДЕП-ОТ" је основан као предузеће 2003. године, испред Града Бања Лука и 7 општина бањолучке регије (Градишка, Србац, Лакташи, Прњавор, Челинац, Котор Варош и Кнежево), са циљем санације постојеће депоније у Рамићима, у оквиру пројекта Свјетске банке под називом „Управљање чврстим отпадом"... (више на www.dep-ot.com)

Адреса: Булевар Живојина Мишића 23, 78000 Бања Лука
Тел: 051/258-320
Факс: 051/258-321
Е-mail: depot@teol.net

ЈП „Аквана" - Први аква-парк у Бањој Луци почео је са радом 2007. године. Техничким пријемом, који је одобрен у марту 2007, завршена је прва фаза изградње аква-парка „Аквана", а 5. децембра 2009. свечано је отворен и Градски олимпијски базен, којим газдује ово јавно предузеће. Тренутно, комплекс аква-парка „Аквана" састоји се од три отворена базена (централног, пливачког и дјечијег), а унутар простора површине четири хектара налазе се и ресторани, пицерије, барови и терени за рекреацију... (више на www.aquana.ba)

Адреса: Алеја Светог Саве 80, 78000 Бања Лука
Тел: 051/228-400
Факс: 051/228-401
Е-mail: info@aquana.ba

„Топлана" а. д. Бања Лука - Топлификација градског подручја Бање Луке отпочела је непосредно послије катастрофалног земљотреса, односно 1970. године, када је - у саставу Дирекције за обнову Бање Луке - основана и ООУР „Топлана“. Првог априла 1972. године ООУР „Топлана“ одвојила се у самостално Комунално предузеће „Топлана“ Бања Лука. Развој „Топлане“ одвијао се у правцу проширења топлификације града и повећања инсталисане снаге котлова, тако да данас „Топлана“ има инсталисане изворе енергије од 228 МW и представља највећи топлификациони систем на мазут у Републици Српској и БиХ.
На основу Закона о преносу права својине капитала РС у предузећима која обављају комуналне дјелатности, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила 11. маја 2010. године, Град Бања Лука је од 1. јануара 2011. године већински власник „Топлане“ а. д. Бања Лука... (више на www.bltoplana.com)

Адреса: Булевар Живојина Мишића 32, 78000 Бања Лука
Тел: 051/336-130
Факс: 051/258-685
Е-mail: tоpbl@inecco.net

„Водовод" а. д. Бања Лука - Основна дјелатност ”Водовода” је снабдијевање потрошача питком и хигијенски исправном водом, одвођење отпадних вода, одржавање, оправка, реконструкција система водоснабдијевања и одвођења отпадних вода, одржавања прикључака, водомјера, хидраната, израда техничке документације, контрола квалитета воде, дезинфекција водоводне мреже…,о чему се брине 318 запослених радника... (више на www.vodovod-bl.com)

Адреса: 22. априла бр. 2, 78000 Бања Лука
Тел: 051/212-316
Факс: 051/212-380
Е-mail: vodovod@blic.net

„Чистоћа" а. д. Бања Лука - Основна дјелатност Комунално-услужног предузећа “Чистоћа“ а. д. је сакупљање, одвоз и одлагање свих врста градског отпада, одржавање хигијене јавних површина и развој система управљања отпадом. Систем управљања отпадом омогућава ефикасно одвијање свих активности везаних за савремени третман отпада... (више на www.cistoca.com)

Адреса: Браће Подгорника 2, 78000 Бања Лука
Тел: 051/304-010
Факс: 051/300-802
Е-mail: info@cistoca.com

Градска управа града Бањa Лукa © 2008