• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Стратегија непрофитно-социјалног становања

Акциони план за дјецу града Бање Луке

Превенција малољетничког преступништва

Побољшање живота инвалида

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Живот у БЛ / Социјална заштита
Социјална заштита PDF верзија   Верзија за штампу

Јавна установа „Центар за социјални рад“

Адреса
: Гундулићева 31
Телефони: 051/348-515 (централа), 051/348-561 (директор)
Факс: 051/348-562
E-mail: csrbl@blic.net
Web: www.csrbl.org


Услуге социјалне заштите становницима Бањe Луке пружа Јавна установа "Центар за социјални рад", којој је оснивач Скупштина Града и на коју је Град пренио јавно овлашћење за обављање ових услуга.

Од 2000. године Град Бања Лука је као једна од четири општине у БиХ, заједно са Центром за социјални рад, укључен у реализацију Пројекта "Реформисање система и структура режима централне и локалне социјалне политике". У складу са искуствима из наведеног пројекта, стручни радници Центра и Градске управе су, у сарадњи са другим партнерима, израдили - а Скупштина Града усвојила - сљедеће стратешке документе:

  • План развоја социјалне заштите у Граду Бања Лука 2003-2005.
  • План развоја социјалне заштите у граду Бања Лука 2005-2008. и
  • Програм развоја социјалне заштите у граду Бањој Луци за период 2013-2015. године.

У складу са циљевима, дефинисаним овим документом, уведени су нови модели рада, извршена је потпуна реформа у начину пружања услуга Центра за социјални рад.

Реформа модела рада, прије свега, односи се на промјену приступа у раду са корисницима, гдје се користи приступ оријентисан на корисника, код којег су корисник и његове потребе у фокусу рада стручних радника. Овај приступ са собом је донио и промјену у организацији рада гдје се са поливалентног, односно рада по мјесним заједницама, прешло на специјалистички приступ, који - прије свега - подразумијева специјалистичке послове који су фокусирани на потребе корисника: послове за рад са дјецом без адекватног родитељског старања, послове за рад са дјецом са посебним потребама, послове рада са насиљем у породици, рад са лицима са проблемима у менталном здрављу, рад са лицима са инвалидитетом, рад са лицима зависним о алкохолу и психоактивним супстанцама, рад у заједници, породично савјетовалиште и други послови.

Развојем специјалистичког приступа отворила се могућност ближе сарадње са невладиним организацијама, корисничким удружењима и приватним сектором, што је резултовало отварањем низа проширених услуга у локалној заједници и развојем великог броја сервиса ванинституционалне бриге о корисницима. Неке од проширених услуга су: дневни центри за стара лица, дневни центар за лица са проблемима у менталном здрављу, дневни центар за лица у стању менталне ретардације, услуге персоналне асистенције за лица са инвалидитетом, смјештај жртава насиља у Сигурну кућу, прихватна станица за дјецу затечену у скитњи, прихватна станица за одрасла лица затечена у скитњи и многе друге проширене услуге, фокусиране на специфичне потребе становништва наше локалне заједнице.

Све проширене услуге се реализују у партнерској сарадњи са невладиним организацијама и корисничким удружењима. С обзиром да ЈУ "Центар за социјални рад" Бања Лука од 2007. године има уведен систем управљања квалитетом у складу са стандардом ISO 9001:2000, основна обавеза ове установе јесте да осигура квалитетну услугу и задовољство корисника. У складу с тим, редовно се врши евалуација услуге и састанци са партнерским организацијама, како би се унаприједио квалитет услуге.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008