• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Живот у БЛ / Образовање
Образовање PDF верзија   Верзија за штампу

У области образовања, локална власт има законом прописану обавезу да обезбјеђује услове за боравак дјеце у предшколским установама.

Основно, средње и високо образовање су у надлежности Министарства просвјете и културе Републике Српске. Обавеза Града Бања Лука је да обезбиједи дио средстава за инвестиционо-текуће одржавање, у складу са могућностима, материјалне трошкове школе, за такмичење ученика на општинском нивоу, као и трошкове учешћа ученика са подручја општине на регионалном такмичењу.

У Бањој Луци су заступљени сви нивои образовања.

Предшколско образовање одвија се у Јавној установи Центар за предшколско васпитање и образовање. Установа у свом саставу има 22 вртића у којима је смјештено око 2.200 дјеце, узраста од једне до шест година. Дјеца су углавном распоређена у јасличке и вртићке групе.
У граду такође раде приватне предшколске установе, регистроване као вртићи или клубови за дјецу. На подручју града су три приватна вртића и 18 приватних клубова за дјецу.
Сви вртићи у јавном и приватном сектору, раде у складу са Програмом за предшколско васпитање и образовање који доноси Министарство просвјете и културе.

Основно образовање се одвија у 29 централних и 25 подручних школа (два Центра: „Заштити ме“ и Центру за образовање и рехабилитацију слушања и говора) и Првој балетској школи. У школској 2016/2017. години у основним школама се школовало 15.940 ученика од првог до деветог разреда. Интересантно је напоменути да у Бањој Луци, три године постоји и успјешно ради и прва приватна школа у области основног образовања. То је Прва балетска школа, коју је похађало укупно 51 ученик.
Настава у основним школама у школској 2016/17. години одвијала се у складу са Календаром рада за поменуту школску годину, који је донијело Министарство просвјете и културе РС.

На подручју града средње образовање, како опште тако и стручно, се одвија у 17 средњих школа, и то у 13 јавних и четири приватне. У школској 2016/2017. години школује се укупно 10.013 средњошколаца. Међу њима је 2.500 ученика, који су са других општина, а школују се у средњим школама града Бања Лука.

Бања Лука је универзитетски град. У граду на Врбасу студенти из свих крајева РС, БиХ и шире имају могућност да високошколско образовање стичу на Јавном универзитету Бања Лука, који у свом саставу има 16 факултета и 52 студијска програма. На Јавном универзитету се школовало у академској 2016/2017. години око 16.500 студената. Универзитет у свом саставу има и три, за развој науке веома значајне јединице, а то су: Универтитетски рачунарски центар, Универзитетски предузетнички центар и Институт за генетичке ресурсе. На факултетима постоје и веома су активне студентске организације, као и Студентски парламент. Високошколско образовање стиче се и на универзитетима у приватном сектору. Таквих је у Бањој Луци четири и четири приватне високе школе са око 8.500 студената. Укупно у јавном и приватном сектору у области високог образовања, школује се око 25.000 студената.

Град подржава многе пројекте који се проводе у свим областима образовања, а сваке године традиционално, у вријеме Светосавља, Градоначелник додјељује награде најбољим ученицима основних и средњих школа за одличан успјех и примјерно валадање, те освојена значајна мјеста на општинским и регионалним такмичењима.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008