• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Распоред одржавања сједница радних тијела

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Скупштина Града / Радна тијела
Радна тијела PDF верзија   Верзија за штампу

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагање и разматрање аката, као и за проучавање и разматрање других питања, образују се стална и повремена радна тијела Скупштине. Стална радна тијела Скупштине образују се по одредбама Статута Града и овог Пословника. Повремена радна тијела образују се посебном одлуком, којом се одређује дјелокруг рада, овлашћења и састав радног тијела, и рок у којем радно тијело треба да обави послове због којих се образује.

Радна тијела Скупштине имају предсједника, у правилу, и замјеника предсједника и одређен број чланова. Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и предсједава његовим сједницама.

Састав радног тијела одговара страначкој заступљености у Скупштини. Одборник може бити члан једног или више радник тијела. За чланове појединих тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници из области која је у надлежности радног тијела, с тим што њихов број не може битивећи од половине укупног броја чланова радног тијела Скупштине. У случају из претходног става, предсједник радног тијела може бити само одборник.

Радна тијела именована су на сједници одржаној 5. децембра 2016. године.

На овој сједници именовани су руководство и чланови сљедећих комисија:

 

Комисија за избор и именовање, награде и признања

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине града Бања Лука

Комисија за буџет и финансије

Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова

Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја

Комисија за инвалидску и борачку заштиту

Комисија за привреду и развој

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа

Одбор за здравство, школство и социјалну политику

Одбор за регионалну и међународну сарадњу

Одбор за сарадњу са вјерским заједницама, невладиним организацијама, националним мањинама, другим удружењима грађана и за равноправност полова

Савјет за младе и спорт

Савјет за културу

Градска управа града Бањa Лукa © 2008