• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Бања Лука - град са повољним пословним окружењем

Уређење грађевинског земљишта


Ефекти помоћи привредницима

Водич за инвеститоре

План капиталних инвестиција Града Бања Лука

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Привреда / Пословна зона "Рамићи – Бања Лука"
Пословна зона "Рамићи – Бања Лука" PDF верзија   Верзија за штампу

Пословну зона "Рамићи - Бања Лука" чине уређено грађевинско земљиште спремно за инвеститоре, изграђени објекти спремни за изнајмљивање и продају (изузев објекта управне зграде), развијена пратећа инфраструктура потребна за развој предузетништва са нагласком на производну дјелатност.
Пословна зона "Рамићи - Бања Лука" је облик организовања простора намјењен за успјешно и олакшано пословање гдје су сви потребни ресурси стављени у функцију нових инвестиција, раста и запошљавања.

Град Бања Лука је, априла 2012. године, у поступку стечаја, на лицитацији купио имовину предузећа "Унис-Ваљаоница ХВТ", с циљем да на простору Ваљаонице ХВТ-а изгради пословну зону и запосли нове раднике. Планирани садржаји пословне зоне, која заузима површину од 24 ha су производна и пословна дјелатност, предузетничка дјелатност, као и логистички и дистрибутивни центри.

На простору Пословне зоне тренутно егзистирају три привредна субјекта, са којима је склопљен уговор о закупу пословног простора: "Roloflex" д.о.о. Бања Лука (производња штампане амбалаже), "МК Мајкић", с.п. Бања Лука (производња картонске амбалаже) и "21. мај" д.о.о. (хладно обликовање или савијање профила, машинска обрада метала) Бања Лука. Планирана је и даљња континуирана објава јавних позива за продају или  додјелу у закуп пословних простора, за шта постоји интересовање.

Током 2014. године извршена је продаја четири парцеле с циљем изградње производно – складишних објеката сљедећим инвеститорима: "TRI BEST" д.о.о. Бања Лука, "Sim Impex" д.о.о. Бања Лука, "Sepl" д.о.о. Бања Лука и "Messer BH Gas" д.о.о.

Током 2015. године извршена је продаја седам парцела сљедећим инвеститорима: "Madaco" д.о.о. Бања Лука, "Модул" д.о.о. Бања Лука, "Нора пласт" д.о.о. Бања Лука, "Sepl" д.о.о. Бања Лука, "Техномеркур" д.о.о. Бања Лука, "Telding" д.о.о. Бања Лука и "Elas металexpert" д.о.о. Бања Лука. Током 2016. године плац "Telding-а" д.о.о. Бања Лука купио је "Tenzo" д.о.о. Бања Лука.
Крајем 2015. године Скуштина Града усвојила је регулациони план за простор Пословна зона "Рамићи - Бања Лука".

У оквиру Пословне зоне налази се више објеката намјењених за продају (првенствено) или издавање у сврху развијања производне дјелатности. Њихов преглед са основним карактеристикама приказан је у сљедећој табели.

Пословна зона такође на продају нуди машине, уређаје и опрему приказане у сљедећој табели.

Град Бања Лука планира расписати јавни позив за продају демонтираног монтажног објекта, за који је извршена процјена. Спецификација материјала и опреме приказана је у овој табели.

Унутар пословне зоне постоји и пет слободних парцела у власништву Града Бања Лука, а које ће бити предмет продаје. Од магистралног пута удаљени су 500 m, а од центра града 10 km. Жељезничка пруга пролази поред пословне зоне и са два индустријска колосјека улази унутар пословне зоне. У току је завршна фаза изградње инфраструктуре. Карактеристике парцела су наведене у сљедећој табели.

Доступност инфраструктуре будућим инвеститорима приказана је у сљедећој табели.

Све информације у вези са „Пословном зоном Рамићи – Бања Лука“ заинтересовани инвеститори могу добити у канцеларији Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање и од Управника Пословне зоне.
Контакт особа: др Зоран Јањуш,
Телефони: 051/220-281
Мобилни телефон: 065/856-890
e-mail: zoran.janjus@banjaluka.rs.ba


Ажурирано: јул 2017. године

Градска управа града Бањa Лукa © 2008