• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Градска управа / Одјељење за просторно уређење / Центар за дозволе
Центар за дозволе PDF верзија   Верзија за штампу

Центар за дозволе Одјељења за просторно уређење налази се у приземној етажи зграде Градске управе Града Бања Лука (канцеларија бр. 19).

У Центру за дозволе сваки радни дан од 8.00 до 15.00 часова лично или путем телефона (+387) 051/244-473 грађанима су доступне сљедеће информације, публикације и услуге:

  • Просторно-планска документација (јавни увид и издавање извода)
  • Информације и савјети потенцијалним инвеститорима о могућностима и условима изградње
  • Упуте о процедурама и начину подношења захтјева
  • Водичи кроз процесе и обрасци
  • Информације о свим документима који се прилажу уз апликациону форму и начину њиховог прибављања
  • Упуте о правима и обавезама инвеститора у процесу изградње и кориштења објеката
  • Потврђивање правоснажности издатих рјешења из надлежности Одјељења за просторно уређење
  • Законски и подзаконски акти којима су регулисане области које се тичу градње и прибављања потребних одобрења

и друга документација и информације.

Листа геодетских предузећа Листа геодетских радњи

Списак пројектних кућа Списак предузећа за технички преглед

 Регистар издатих лиценци за геолошка истраживања 

 Легализација - брошура 


Сагласности јавних предузећа
Градска управа града Бањa Лукa © 2008