• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Press / Комунална полиција
Комунална полиција PDF верзија   Верзија за штампу

У надлежност комуналне полиције спадају неправилности везане за: поштовање радног времена угоститељских објеката и чујности музике ван истих, заштиту јавних површина, забрану кориштења истих без одобрења, њихово оштећење, одлагање отпадног материјала, предмета, ствари, старих аутомобила на исте без одобрења, лијепљење плаката на дрвореде, стубове јавне расвјете, семафоре, саобраћајне знакове те осталу комуналну опрему, непрописно паркирање моторних возила и одржавање јавног водовода и јавне канализације.

У надлежност такође спадају: истицање назива фирми, натписа и реклама; одржавање, уређење, употреба и заштита комуналних објеката и уређаја, јавних депонија, јавне расвјете, јавних површина, спортских објеката, купалишта, излетишта, зграда и кућног реда у зградама, непрописно држање домаћих животиња, забрана употребе дувана и дуванских производа на јавним мјестима, забрана продаје и употребе алкохолних пића на јавним мјестима лицима млађим од 18 година и други послови из области комуналне дјелатности који су утврђени по важећим прописима.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008