• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Живот у БЛ / Здравство / Надлежност Града
Надлежност Града PDF верзија   Верзија за штампу

Град у области здравствене заштите становништва обавља сљедеће послове:

- у циљу очувања здравља становништва прати здравствено стање становништва и епидемиолошке ситуације на подручју Града и предузима мјере за њихово унапређење;
- утврђује планове и обезбјеђује услове за спровођење општих и превентивних мјера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на подручју Града Бања Лука у циљу сузбијања и спречавања заразних болести;
- прати рад здравствених установа на примарном нивоу здравствене заштите;
- успоставља мрежу амбуланти породичне медицине;
- финансира и суфинансира изградњу и опремање здравствених установа, те обезбјеђује средстава за континуирано одржавање објеката и опреме, обнављање и набавку  нове опреме за здравствену установу чији је оснивач;
- обезбјеђује средстава за суфинансирање програма и пројеката здравствене заштите од интереса за локалну самоуправу;
- отклања здравствене посљедице проузроковане елементарним и другим непогодама и ванредним приликама;
- обезбјеђује мртвозорство и средства за услуге утврђивања времена и узрока смрти лица која умру ван здравствене установе на територији града Бања Лука (Скупштина Града именује докторе медицине - мртвозорнике за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе, на подручју града Бање Луке);
- обезбјеђује услове за мултисекторску сарадњу;
- спроводи специфичне активности на заштити и очувању животне средине;
- обезбјеђује средстава за здравствено осигурање социјално угрожених лица у складу са посебним законом;
- надлежни орган локалне самоуправе именује чланове Одбора за здравље, у циљу активног учешћа у остваривању циљева здравствених стратегија на нивоу примарне здравствене заштите, подршке и помоћи здравственим установама и здравственим радницима, као и непосредног учешћа грађана у исказивању здравствених потреба;
- обавља и друге послове у области здравствене заштите становништва, у складу са Законом.

Здравствена заштита се иначе обезбјеђује на нивоу Републике, јединице локалне самоуправе и послодавца предузимањем специфичних активности на промоцији здравља, превенцији и лијечењу болести и стања, рехабилитацији обољелих и повријеђених, обезбјеђењу лијекова и медицинских средстава, заштити животне и радне средине и друге специфичне активности.
Обим, садржај и начин остваривања здравствене заштите утврђује Фонд здравственог осигурања Републике Српске, уз сагласност Министарства здравља и социјалне заштите.

 

Градска управа града Бањa Лукa © 2008