• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Вијести / Утврђена правила за обављање димњачарске дјелатности
Утврђена правила за обављање димњачарске дјелатности PDF верзија   Верзија за штампу

Одборници Скупштине града усвојили су на 35. засједању, које је одржано 28. фебруара, Одлуку о димњачарској дјелатности. Овом одлуком, уређује се обављање димњачарске дјелатности на подручју града, а с циљем заштите живота људи, као и имовине од пожара. Одлука се односи на објекте који нису прикључени на јавну вреловодну мрежу и користе димњаке и уређаје за ложење.

Према Одлуци, обављање димњачарске дјелатности подразумијева провјеру исправности и функционисања димњака и уређаја за ложење, затим обављање редовних и ванредних прегледа, те чишћење димњака и уређаја за ложење.

Такође, Одлуком је прецизирано да димњачарску дјелатност може обављати правно или физичко лице регистровано за обављање ове дјелатности, а које има запослена стручна лица за димњачарску дјелатност.

Грађани су дужни да најмање једном годишње, путем овлаштених лица за обављање димњачарске дјелатности, обаве чишћење и преглед димњака и уређаја за ложење. Приликом прегледа, димњак се обавезно мора очистити на начин примјерен врсти димњака. Евентуални ванредни преглед димњака проводи се од стране овлаштених лица прије сваке промјене уређаја за ложење или врсте горива, односно након сваког ванредног догађаја који може утицати на техничку исправност димњака. Након извршене услуге, овлаштена лица су дужна кориснику услуга издати потврду о прегледу. За обављање димњачарских услуга плаћа се накнада чију висину међусобно договарају давалац услуге и корисник. Давалац услуге је дужан водити евиденцију о извршеним услугама и то за сваки објекат посебно.

Надзор над провођењем ове одлуке обављаће Комунална полиција.
„Уколико буду утврђени недостаци на димњацима и уређајима за ложење, а грађани те недостатке не отклоне или ако постоји непосредна опасност за животе људи и имовину, овлаштена лица за обављање димњачарске дјелатности дужна су о томе писмено обавијестити Комуналну полицију", каже Драган Лукач, начелник Одјељења комуналне полиције.
Он је додао да је Одлуком прописано да казне за непоштовање Одлуке за правна лица износе од 500 до 7.000 КМ, док казна за одговорно лице у правном лицу износи од 200 до 1.800 КМ.
Такође биће кажњено физичко лице које самостално обавља дјелатност личним радом - самостални привредник новчаном казном у износу од 200 до 1.000 КМ, а физичко лице новчаном казном у износу од 100 до 600 КМ.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008