• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Вијести / У 2017. години више од 15.000 инспекцијских контрола
У 2017. години више од 15.000 инспекцијских контрола PDF верзија   Верзија за штампу

Током 2017. године инспектори Одјељења за инспекцијске послове обавили су укупно 15.860 контрола, наводи се у годишњем извјештају овог одјељења. Због утврђених неправилности, издата су 669 прекршајних налога на основу којих су изречене новчане казне у укупном износу од 640.100 КМ.

Анализирајући податке из годишњег извјештаја, начелник Одјељења за инспексцијске послове Јанко Кецман каже да је примјетно да субјекти надзора поштују законске прописе, те да се, самим тим, сврха и циљеви инспекцијских контрола и надзора у потпуности остварују. Он истиче да у саставу одјељења дјелује 10 инспекција и свакој области се посвећује дужна пажња.

Када је ријеч о провођењу мјера на спречавању и сузбијања заразних болести у вези за исправношћу хране, и надзором над производњом и прометом животних намирница, највећи број контрола, преко 90 одсто, Инспекција за храну споровела је у области производње и промета животних намирница.

Кецман је додао су по захтјеву странака, инспектори за храну присуствовали уништењу 145.259  кг разних намирница са истеклим роком употребе, у укупној вриједности већој од 450.000 КМ.

-Најчешће неправилности које су инспектори рада утврдили приликом инспекцијског надзора односе се на непријављене раднике, невођење евиденције о дневној присутности радника, неуручивање обрачунских листа, није утврђен годишњи одмор радника и слично. Само у току прошле године затечено је 107 непријављених радника – навео је Кецман.

Поред редовних активности, представници Одјељења за инспекцијске послове су у прошлој години учествовали и у раду комисије за преглед стања у основним и средњим школама. Комисија је прегледала 29 основних школа, 26 подручних школа  и 13 средњих школа према унапријед припремљеном обрасцу за вршење прегледа санитарно-техничких и других услова.

Урбанистичко-грађевинска инспекција је у поступку принудног извршења рјешења извршила рушење 21 објекта. Између осталог, радило се на уклањању архитектонских баријера, контроли девастираних и дотрајалих објеката  и друго.

Водна инспекција је поред редовних контрола, два пута годишње контролисала водозаштитине објекте и налагане су мјере уклањања наноса, чишћење брана и канала, кошење обалоутврда. Током 2017. године, спроведена је и акција из области заштите вода на прикључцима на јавну канализацију: Карановац, Дуципоље, Новоселија у заштитној зони изворишта.

Ветеринарски инспектори наредили су еутаназију и нешкодљиво уништавање више од 20 домаћих животиња као и 12 пчелињих друштава. Покренут је и низ активности  за побољшање услова рада  ветеринарске службе у смислу адектватног уклањања анималног отпада као и животиња обољелих од заразних болести, а  предвиђено је и формирање карантина за животиње сумњивог здравственог статуса.

-Наш циљ није само кажњавање странака већ настојимо да својим превентивним  дјеловањем смањимо неправилности, те да професионалним и савјесним радом инспектора на терену осигурано провођење законских прописа - закључио је Кецман.

Комплетан годишњи извјештај можете погледати овдје

Градска управа града Бањa Лукa © 2008