• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно производни објекат и трафостаницу, у насељу Верићи

Захтјев за издавање еколошке дозволе за котловницу, у склопу колективног стамбеног објекта, снаге 400 kW, која ће као енергент користити пелет, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за трафостаницу 10(20)/0,4 kV, 1000 kVA, у Ул. Бошка Тошића

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња и израда алата за хладно преобликовање лима од челика и алуминијума, као дијела процеса производње металне галантерије, у Ул. Пети приградски пут 56Б

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за прераду воде Новоселија 1 и 2 Бањалука, укупног капацитета постројења за прераду воде 5 400 000 л/х, на земљишту означеном као к.ч. бр. 320 к.о. Брда 2 (нови премјер)

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња гумених трака и израда машинских дијелова, у Рамићима

Рјешење о еколошкој дозволи за аутомеханичарску радњу, у Ул. Пети приградски пут бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радионица, у Ул. Ненада Костића бр. 97

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: самоуслужна аутопраоница, у Ул. Марије Димић бб

Рјешење о еколошкoj дозволи за пословни објекат, у Ул. Књаза Милоша бр. 3А 

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радња, у Ул. Косовска

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: сервис за аутобусе, камионе, хладњаче, све врсте клима возила, у Ул. Суботичка бр. 78а

Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу трафостанице „Милана Крановића 2“ 10(20)/0,4 kV, 1x630 kVA, у насељу Филиповића поље

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу 10(20)/0,42 kV, 630kVA, у насељу Дервиши

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: бензинска станица и самоуслужна аутопраоница, уз магистрални пут М16-Градишка, у Бањалуци

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: аутомеханичарска радња са пратећим садржајима, у Пријаковцима

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат намјене аутолимарска радионица, у Улици Мис Аделине Ирби број 126а

Захтјев за издавање еколошке дозволе за псловни објекат аутосалона са радионицом за поправку и одржавање моторних возила у Улици књаза Милоша 26


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Лазарево 2
Мјесна заједница Лазарево 2 PDF верзија   Верзија за штампу

Бр. плана Назив Регулационог плана "Сл. гласник"

Изглед Регулационог плана

12 РП комплекса предузећа „Босанка“ 26/09
13 РП за дио подручја насеља Дервиши и Новаковићи-Вујиновићи 15/03
13a Измјена РП за дио подручја насеља Дервиши и Новаковићи-Вујиновићи 19/08
26 Измјена РП стамбених насеља Лазарево 1, 2 и 3 9/06
26а Измјена дијела РП стамбеног насеља "Лазарево 3" 18/07
27 Ревизија РП за простор Регионалног центра у Бањој Луци 22/13
27a Измјена дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра 39/16
27б Измјена дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра 39/16
27ц Измјена дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра  23/17
88 Измјена дијела Регулационог плана за простор између улица Бранка Поповића и Деспота Стефана Лазаревића, те магистралног пута Бања Лука-Приједор и планиране саобраћајнице у Бањој Луци 26/09
88б Измјена РП за простор између ул. Бранка Поповића и деспота Стефана Лазаревића, магистралног пута Бања Лука-Приједор и новопланиране саобраћајнице
27/05
88ц Измјена РП за простор између Ул. Бранка Поповића, магистралног пута Бања Лука-Приједор и Широке ријеке
2/07
88д Измјена РП за простор између улица: Бранка Поповића и Деспота Стевана Лазаревића, магистралног пута Бањалука-Приједор и нове саобраћајнице  15/16
90 РП за простор између магистралног пута Бања Лука-Градишка и Ул. Ивана Горана Ковачића 39/08
125 РП за простор између магистралног пута Бања Лука-Градишка и Ул. деспота Стефана Лазаревића 10/02
125а Измјена дијела РП за простор између магистралног пута
Бања Лука-Градишка и Ул. деспота Стефана Лазаревића
21/11
133 РП "Антена" 22/04
140 РП за простор између Широке ријеке и мотела "Интернационал" 27/05
140а Измјена дијела Регулационог плана за простор између Широке ријеке и мотела "Интернационал"  19/16
149 Ревизија дијела РП за дио подручја насеља Дервиши и Новаковићи-Вујиновићи 5/07
20 РП за простор зоне утицаја магистралног пута М-16 Бања Лука-Градишка на подручју Града Бања Лука 39/08

Градска управа града Бањa Лукa © 2008