• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Вијести / Чланови и задаци
Чланови и задаци PDF верзија   Верзија за штампу


На 15. сједници, одржаној 27. септембра 2017. године, Скупштина града Бања Лука именовала је Савјет за израду урбанистичког плана, на челу са градским архитектом Иваном Рашковићем. Уз Рашковића, у Савјету ће бити и нека од најпознатијих регионалних имена када су у питању урбанизам и архитектура.

У Савјет су именовани:
1. Проф. Иван Рашковић, дипл.инж.арх. - предсједник Савјета
2. Проф.др Бранкица Милојевић, дипл.инж.арх.- замјеник предсједника Савјета
3. Проф.др Миленко Станковић, дипл.инж.арх.- члан
4. Проф. Јанез Кожељ, дипл.инж.арх. – члан
5. Проф. др Владан Ђокић, дипл. инж.арх. – члан
6. Проф.Крешимир Рогина, дипл.инж.арх. – члан
7. Александар Сеизовић, дипл.инж.арх. – члан
8. Проф. др Бранко Станић, дипл. инж.саобр. – члан
9. Петар Васиљевић, дипл.инж.маш. –члан
10. Проф. др Љиљана Дошеновић, дипл.инж. пејз.арх. – члан
11. Владимир Ђорђић, дипл.инж.грађ.- члан
12. Проф.др Радослав Гајанин, љекар спец.и супспец. – члан
13. Мр Гордана Глоговац, дипл.инж.грађ. – члан
14. Проф.др Горан Трбић, - члан
15. Никола Ступар, дипл.инж.електро. – члан
16. Доц. др Гордана Роквић, дипл.инж.пољоп. – члан
17. Др Игор Кувач, дипл.инж.арх. - члан
18. Јелена Бркић, дипл. просторни планер - члан
19. Др Стево Пуцар, дипл. економиста - члан.


У складу са одредбама члана 43. Закона о уређењу простора и грађењу, Савјет за израду Плана обавља сљедеће послове:
- прати израду документа просторног уређења;
- заузима стручне ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја подручја обухваћеног документом просторног уређења;
- заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења;
- заузима стручне ставове у погледу усаглашености документа са документима просторног уређења који представљају основу за његову израду, односно у погледу усклађености са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим прописима заснованим на закону.

Техничке услове за рад Савјета за израду Плана обезбиједиће Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бања Лука , као носилац припреме Плана.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008