• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Савјет за израду Урбанистичког плана

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Градски архитекта / Опис послова
Опис послова PDF верзија   Верзија за штампу

- руковођења Савјетом Урбанистичког плана;

- даје савјетодавна мишљења у вези са припремом смјерница за израду Урбанистичког плана у сарадњи са надлежним одјељењима и градоначелником и услова за расписивање јавног позива за избор кредибилне пројектантске куће/конзорцијума за израду Урбанистичког плана Града;

- услуге организације и праћења рада Савјета Урбанистичког плана и сарадња са изабраном пројектантском кућом на припреми плана, и са свим надлежним одјељењима, одсјецима, установама, предузећима и другим, укљученим у припреми Плана;

- давање мишљења на нацрте и приједлоге сваког регулационог плана, измјена или ревизија регулационог плана;

- давање савјетодавних мишљења и учешће у припреми свих докумената из области просторног планирања, урбанизма, грађевинарства, саобраћаја и комуналних послова; давање савјетодавних мишљења и смјерница на приједлоге одлука и рјешења дизајна/ обавезног изгледа угоститељских објеката у Граду;

- у име Града Бања Лука вођење припрема за израде мастер планова за обухват око ријеке Врбас, са UNDP-ом и у другим пројектима, у сарадњи са надлежним одјељењем;

- давање савјетодавних мишљења у припреми приједлога за поједностављење и модернизацију процедура у области измјена просторно-планске документације, издавања грађевинских дозвола и легализације објеката, у сарадњи са надлежним одјељењима;

- давање приједлога за идејна рјешења за свеобухватни просторни развој Града Бања Лука, прије свега за отворене регулационе планове и нова рјешења у урбаном језгру Града Бања Лука;

- припремање, у сарадњи са пројектним тимом, мапе и приједлога малих интервенција у простору.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008