• slideshow_2
 • slideshow_3
 • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Градска управа / Надлежности
Надлежности PDF верзија   Верзија за штампу

Градска управа Града обавља сљедеће послове:

 • извршава, и обезбјеђује извршавање одлука и других прописа и аката које доноси Скупштина Града и Градоначелник;
 • извршава законе и друге прописе Републике Српске и БиХ, чије јој је извршавање повјерено;
 • рјешава у управним стварима, врши управни надзор, и друге управне послове у оквиру надлежности локалне управе;
 • врши послове државне управе - који су јој повјерени;
 • непосредно припрема програме развоја и друге програме и планове, које доноси Скупштина Града и Градоначелник;
 • припрема прописе и друга акта - које доноси Скупштина Града и њена радна тијела, и Градоначелник;
 • врши и друге послове које јој повјери Скупштина Града и Градоначелник;

У оквиру послова Градске управе Града, садржани су:

 • послови опште управе;
 • послови у вези са привредом;
 • послови у вези са просторним уређењем;
 • послови финансија за потребе Градске управе и буџетских корисника;
 • комунални послови;
 • послови саобраћаја и путева;
 • послови из области локалног економског развоја;
 • послови борачко-инвалидске заштите и војне евиденције;
 • послови комуналне полиције;
 • послови инспекцијског надзора;
 • послови у вези са културом, туризмом и социјалном политиком;
 • послови из области образовања, здравства, омладине и спорта;
 • послови одржавања, обезбјеђења и превоза - за потребе Градске управе;
 • послови из надлежности кабинета Градоначелника;
 • информатички и технички послови за потребе Градске управе и Скупштине Града;
 • послови из области цивилне заштите и заштите од пожара у граду Бањалуци;
 • послови из области развоја локалне самоуправе и управљања људским ресурсима;
 • послови из области права и правних прописа;
 • послови из области јавних набавки;
 • послови из области интерне ревизије.

 

Градска управа града Бањa Лукa © 2008