• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Вијести / Исплаћени подстицаји за пољопривреднике
Исплаћени подстицаји за пољопривреднике PDF верзија   Верзија за штампу

Током прошле седмице, из буџета Града, исплаћени су подстицаји за пољопривреднике који су учествовали на јавном позиву за додјелу подстицајних средстава (суфинансирање) и премија за развој пољопривредне производње, а који је провео Центар за развој и унпаређење села.
-Након проведених активности на реализацији подстицаја за развој пољопривредне производње, расписивања јавног позива, контроле приспјелих пријава и обиласка терена од стране комисије Центра, услове из правилника о условима и начину оставаривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње испунила су 204 кандидата - потврдио је директор Центра за развој и унапређење села Миленко Шарић.
Он истиче да је ријеч о подстицајима у области биљне и анималне производње, набавке механизације, премија за стеоне јунице и пчелиња друштва. Од укупног броја кандидата који су испунили услове, за биљну производњу се пријавило 29, за анималну производњу 39, за пољопривредну механизацију 43, за премије за стеоне јунице 24 (73 грла), за премије за пчелиња друштва 60 (4.169 друштава) и правна лица девет.
-Комисија је заузела став да би сви пријављени, који су испунили услове из правилника, требало да остваре подстицајна средства, с тим да су прије тога морали закључити уговоре како би средства била исплаћена - рекао је он.
На бази заитересованости за поједине врсте подстицаја, а у складу са одредбама члана 18. правилника, планирана средстава од 500.000 КМ су распоређена по врстама подстицаја и то за: биљну и анималну производњу, за објекте и опрему у пољопривредној производњи, за набавку пољопривредне механизације, те за изградњу бунара и система за наводњавање.
Сви који су испунили услове прописане правилником су обавијештени и дат им је рок за достављање доказа о властитом учешћу у реализацији пројеката, како би се за сваког утврдило учешће Града.
-Према одредбама правилника, са сваким кандидатом, коме су одобрена подстицајна средства, закључује се уговор. До 7. септембра закључено је 97 уговора укупне вриједности 386.400 КМ. Сви потписани уговори су и реализовани, однсоно исплаћени- каже Шарић.
С обзиром на властите финансијске могућности, један број пријављених, њих 20,  који су испунили опште услове из правилника, одустали су од подстицаја због немогућности властитог учешћа. Са преосталих 11 пријављених, уговори би ускоро требало да буду закључени.
-У наредном периоду пољопривредна инспекција Града Бања Лука ће извршити увид у реализацију средстава додијељених током прошле године. То значи да ће у наредној години бити контролисани сви они пројекти односно подстицаји из ове године- закључио је Шарић.




Градска управа града Бањa Лукa © 2008