• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Сервиси / Стицање држављанства БиХ - Републике Српске по основу прирођења
Сервис

Стицање држављанства БиХ - Републике Српске по основу прирођења (ГУБЛ-УС-01/08)

Надлежни орган

Одјељење за општу управу

Како и гдје

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за стицање држављанства БиХ - Републике Српске по основу прирођења (код документа ГУБЛ-ОБ-01/08). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг српских владара 1) испред Пријемне канцеларије, или преузети овдjе исти документ у електронској форми (download-ати).

Испуњен образац и пратећe документe предати радним даном од 8 до 15 часова, у Пријемну канцеларију (шалтери 1 и 2).  

Потребан образац

download Захтјев за стицање држављанства БиХ - Републике Српске по основу прирођења (ГУБЛ-ОБ-01/08)

Неопходни документи

1. Извод из матичне књиге рођених, 

2. Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе, 

3. Извод из матичне књиге вјенчаних (достављају само лица у браку), 

4. Доказ о одобреном боравку у Републици Српској, 

5. Доказ о познавању језика и писма једног од конститутивних народа Републике Српске (држављани Србије, Хрватске и Црне Горе не достављају овај доказ), 

6. Доказ о неосуђивању (из земље рођења), 

7. Доказ о невођењу кривичног поступка (из земље поријекла и БиХ), 

8. Доказ о обезбјеђеном извору прихода (потврда о радном односу и висини плате или друго), 

9. Доказ о измирењу пореских/финансијских обавеза (из земље поријекла и БиХ), 

10. Овјерена изјава о прихватању правног поретка БиХ и РС

Додатне информације

Уплата таксе за стицање држављанства од 100,00 КМ врши се на сљедећи начин: 

  • сврха дознаке: такса за стицање држављанства БиХ и РС 

  • прималац: јавни приходи РС 

  • рачун примаоца: 5620990000055687 

  • врста прихода: 722119 

  • буџетска организација: 9999999

Таксе и накнаде

  • Градска админ. такса од 2,00 КМ на захтјев и
  • Доказ о уплаћеној админ. такси за стицање држављанства од 100,00 КМ 

Рок за рјешавање предмета

60 дана

Правни основ формалности

- Закон о држављанству Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине" - број 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 и 87/13)

- Закон о држављанству Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" - број 59/14)

 

Градска управа града Бањa Лукa © 2008