• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Сервиси / Издавање извода из матичних књига
Сервис

Издавање извода из матичних књига (ГУБЛ-УС-01/12)

Надлежни орган

Одјељење за општу управу

Како и гдје

Изводи из матичних књига (рођених, вјенчаних и умрлих), за лица која су уписана у евиденције матичних служби општина и градова Републике Српске, издају се на усмени захтјев заинтересованог лица. Изводе из матичних књига је могуће добити на једној од сљедећих локација:

  • у Пријемној канцеларији Градске управе (Трг српских владара 1) - сваког радног дана од 08.00 - 20.00 часова;
  • у Услужном центру "Борик" (Булевар Војводе Живојина Мишића 31 - приземље зграде "Титаник") - сваког радног дана од 08.00 - 20.00 часова;
  • у Услужном центру "Старчевица" (Јосифа Панчића, код броја 8 - локација између Самачког хотела и маркета "Мој маркет“) - сваког радног дана од 08.00 - 16.00 часова;
  • у мјесним канцеларијама - сваког радног дана од 08.00 - 16.00 часова.

Тражилац је дужан образложити матичару сврху издавања траженог извода. Ова процедура је обавезна ради утврђивања испуњености услова за плаћање административне таксе, по Одлуци о градским административним таксама (Сл. гласник Града Бања Лука, број 26/13, 11/14 и 3/15), те ради утврђивања услова прописаних чланом 54. Закона о матичним књигама, који прописује да се наведена документа издају на захтјев лица на која се подаци односе, његовог пуномоћника, члана његове уже породице, усвојилаца или старалаца, а другим лицима у складу са Законом о заштити личних података.

Неопходни документи

1. Доказ о идентитету подносиоца захтјева: лица на којег се подаци односе или члана уже породице - лична карта или пуномоћ

Таксе и накнаде

Уколико не постоје услови за ослобађање од плаћања административне таксе (у смислу чланова 13. и 14. Закона о административним таксама - Сл. гласник РС 100/11, 103/11 и 67/13), и члана 12. Одлуке о градским административним таксама (Сл. гласник Града Бања Лука, бр. 26/13, 11/14 и 3/15), плаћа се административна такса:

  • за издавање извода 5,00 КМ
  • за изводе намијењене иностранству 10,00 КМ 

Рок за рјешавање предмета

Извод се издаје одмах.

Правни основ формалности

- Закон о матичним књигама - Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13

- Упутство о вођењу матичних књига - Службени гласник Републике Српске, број 55/10, 119/12 и 64/13, те у складу са одредбама Правилника о обрасцима матичних књига, регистра матичних књига, извода из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига (Службени гласник Републике Српске, број 54/10)

- Закон о административним таксама - Службени гласник Републике Српске, број 100/11, 103/11 и 67/13

- Одлука о градским административним таксама - Службени гласник Града Бања Лука, број  26/13, 11/14 и 3/15

Градска управа града Бањa Лукa © 2008