• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Сервиси / Додјела стипендија Града Бања Лука, ученицима и студентима
Сервис

Додјела стипендија Града Бања Лука, ученицима и студентима (ГУБЛ-УС-12/01)

Надлежни орган

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт

Како и гдје

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за додјелу стипендија Града Бања Лука, ученицима и студентима (код документа ГУБЛ-ОБ-12/01). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг српских владара 1), испред Пријемне канцеларије, или преузети овдjе исти документ у електронској форми (download-ати).
Испуњен образац и пратећи документи се предају у Пријемнoj канцеларији, на шалтерима 1 или 2.

Додатне информације на телефон: 051/244-496,  или директно у канцеларији број 23.

                                                                                                   Ажурирано: 01.09.2017. године

Потребан образац

download Захтјев за додјелу стипендија Града Бања Лука, ученицима и студентима (ГУБЛ-ОБ-12/01)

Неопходни документи

ЗА СТИПЕНДИЈЕ ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ:

1. Увјерење (потврду) о упису у разред/годину студија, као редован ученик/студент;
2. Свједочанство завршеног разреда;
3. Фотокопија прве стране индекса са сликом студента и бројем досијеа;
4. Рјешење о породичној - личној инвалиднини (дјеца погинулих бораца, РВИ од I до VI категорије, умрлог војног инвалида од I до IV категорије, војног инвалида V и VI категорије који је умро од посљедица ране, повреде, озљеде или болести по основу које му је утврђен војни инвалидитет, ЦЖР);
5. Кућна листа (дјеца из породица са четворо и више дјеце);
6. Увјерење Центра за социјални рад (дјеца без родитељског старања, дјеца без родитељског старања а смјештена су у установу за дјецу и омладину без родитељског старања на територији града Бања Лука, дјеца из породица корисника новчане помоћи, дјеца самохраних родитеља корисника права на једнократну новчану помоћ или додатка на дјецу, дјеца са сметњама у развоју или пунољетна лица са инвалидитетом који су корисници права на додатак за помоћ и његу другог лица);
7. Увјерење о пребивалишту на подручју града Бањaлуке, најкраће четири године прије подношења захтјева;
8. Увјерење о боравку у институцији на подручју града Бањалуке, у непрекидном трајању четири године или више прије подношења пријаве на конкурс (дјеца без родитељског старања, а смјештена су у установу за дјецу и омладину без родитељског старања на територији града Бања Лука);
9. Копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (ученика или студента).

НАВЕДЕНИ ДОКУМЕНТИ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ КОПИЈЕ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗА СТИПЕНДИЈЕ ЗА УСПЈЕХ У ШКОЛИ, ОДНОСНО СТУДИЈУ:

1. Увјерење (потврда) о упису у разред/годину студија, као редован ученик/студент;
2. Свједочанства задње три године школовања;
3. Увјерење о положеним испитима са просјечном оцјеном са високошколске установе (студенти који студирају у иностранству дужни су доставити документацију преведену од стране овлаштеног судског тумача);
4. Фотокопија прве стране индекса са сликом студента и бројем досијеа;
5. Увјерење о мјесту пребивалишта на подручју града Бањa Луке, најкраће четири године прије подношења захтјева;
6. Копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (ученика или студента).

НАВЕДЕНИ ДОКУМЕНТИ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ КОПИЈЕ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗА СТИПЕНДИЈЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА:

1. Увјерење (потврда) о упису у школску годину, као редован ученик одговарајућег усмјерења – у занимању које је утврђено као дефицитарно;
2. Свједочанство завршеног разреда;
3. Увјерење (потврда) о упису у студијску годину, као редован студент друге и виших година студија дефицитарних занимања/струка;
4. Фотокопија прве стране индекса са сликом студента и бројем досијеа;
5. Увјерење о положеним испитима са просјечном оцјеном са високошколске установе (студенти који студирају у иностранству дужни су доставити документацију преведену од стране овлаштеног судског тумача);
6. Увјерење о мјесту пребивалишта на подручју града Бањa Луке, најкраће четири године прије подношења захтјева;
7. Копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (ученика или студента).

НАВЕДЕНИ ДОКУМЕНТИ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ КОПИЈЕ! 

Рок за рјешавање предмета

60 дана од дана подношења захтјева.

Правни основ формалности

- Одлука о додјели стипендија Града Бањалука ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама ("Службени гласник Града Бања Лука", број 18/10 , 14/12 , 11/13 , 16/14 26/14 и 15/16)

Градска управа града Бањa Лукa © 2008