• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Сервиси / Изјава – кућна листа
Сервис

Изјава – кућна листа (ГУБЛ-УС-01/11)

Надлежни орган

Одјељење за општу управу

Како и гдје

Потребно је испунити и предати образац Изјава – кућна листа (код документа ГУБЛ-ОБ-01/11). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг српских владара 1) испред Пријемне канцеларије, услужним центрима "Борик" и "Старчевица", мјесним канцеларијама, или преузети овдjе исти документ у електронској форми (download-ати).

Овјеру обрасца Изјава-кућна листа можете обавити на једној од сљедећих локација:

  • у Пријемној канцеларији Градске управе (Трг српских владара 1) - сваког радног дана од 08.00 - 20.00 часова;
  • у Услужном центру "Борик" (Булевар Војводе Живојина Мишића 31 - приземље зграде "Титаник") - сваког радног дана од 08.00 - 20.00 часова;
  • у Услужном центру "Старчевица" (Јосифа Панчића, код броја 8 - локација између Самачког хотела и маркета "Макси“) - сваког радног дана од 08.00 - 16.00 часова;
  • у мјесним канцеларијама - сваког радног дана од 08.00 - 16.00 часова.

Потребан образац

download Изјава – кућна листа (ГУБЛ-ОБ-01/11)

Неопходни документи

Други документи нису потребни.

Таксе и накнаде

  • Административна такса од 2,00 КМ.

Рок за рјешавање предмета

Овјера изјаве о заједничком домаћинству се врши одмах.

Правни основ формалности

- Закон о општем управном поступку - Службени гласник Републике Српске, број 13/02

- Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа - Службени гласник Републике Српске, број 11/95.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008