• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Одјељење за инспекцијске послове
Одјељење за инспекцијске послове PDF верзија    Верзија за штампу
Начелник Јанко Кецман
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-429
Број факса 051/244-470
E-mail inspekcija@banjaluka.rs.ba
Јанко Кецман

Надлежности

                                                                     Фотографија начелника у већој резолуцији

У Одјељењу за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора из области промета роба и услуга, пољопривреде, заштите биља и слатководног рибарства, здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности, вода, саобраћаја, просторног уређења и грађења, заштите животне средине, здравствене заштите људи, санитарне заштите и радних односа. У Одјељењу се обављају и сљедећи послови:

-  вођење управног поступка, доношење рјешења и закључака, издавање прекршајних налога, подношење кривичних пријава и захтјева за покретање прекршајног поступка;
- припрема и обрада материјала за Скупштину Града и градоначелника;
- обезбјеђење статистичких и других података за потребе Одсјека за развој и међународну сарадњу...

Инспекције

Одјељење за инспекцијске послове чини десет инспекција, и то:

- Инспекција за храну
- Тржишна инспекција
- Пољопривредна инспекција
- Ветеринарска инспекција
- Водна инспекција
- Саобраћајна инспекција
- Урбанистичко-грађевинска инспекција
- Еколошка инспекција
- Здравствена инспекција
- Инспекција рада

Градска управа града Бањa Лукa © 2008