• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Стручна служба Скупштине Града
Стручна служба Скупштине Града PDF верзија    Верзија за штампу
Шеф Игор Шукало, секретар Скупштине
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-433
Број факса 051/244-565
E-mail strucnaslsg@banjaluka.rs.ba
Игор Шукало, секретар Скупштине

Надлежности

У Стручној служби Скупштине Града обављају се послови прикупљања, сортирања и техничко-правна обрада материјала за сједнице Скупштине Града. Надлежности ове Службе су и:

- правна и техничка припрема аката за спровођење конкурса из надлежности Скупштине Града;
- техничка припрема сједница Скупштине Града и сједница њених радних тијела;
- израда скраћених записника са сједница Скупштине Града и са сједница радних тијела Скупштине Града;
- израда аката донесених на Скупштини града и њеним радним тијелима и њихова благовремена достава организационим јединицама Градске управе Града и другим субјектима;
- лекторисање усвојених аката и других материјала за потребе Скупштине града, градоначелника и Градске управе Града;
- припрема и обрада материјала за објаву "Службеног гласника" града и припрема за дистрибуцију "Службеног гласника Републике Српске" свим организационим јединицама Градске управе Града;
- сређивање и чување документације Скупштине Града;
- прикупљање података и израда анализа, извјештаја и информација о раду Градске управе Града и мјесних заједница за потребе градоначелника;
- израда регистра општих аката, које доносе Скупштина Града и градоначелник;
- административно-технички послови за потребе Градске изборне комисије...

Додатни линкови

 

Службени гласник

Градска управа града Бањa Лукa © 2008