• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Информације

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту PDF верзија    Верзија за штампу
Начелник Др сц Драгомир Кесеровић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-442
Број факса 051/244-506
E-mail boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba
Др сц Драгомир Кесеровић

Надлежности

                                                                    Фотографија начелника у већој резолуцији

У Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту баве се предметима личне и породичне инвалиднине, категоризације бораца, борачког додатка, новчане надокнаде по основу одликовања и надокнаде за изградњу споменика. У надлежности Одјељења је и сљедеће:


- провођење утврђених поступака и процедура за суфинансирање пројеката/програма и активности борачких организација града Бање Луке;
- провођење управног поступка у првом степену и израда рјешења у предметима цивилних жртава рата;
- провођење управног поступка у првом степену и израда рјешења припадницима јединица радне обавезе;
- остваривање права на здравствену заштиту и бањско-климатску рехабилитацију и других повластица по основу борачко-инвалидске заштите;
- послови везани за рад првостепене љекарске комисије за утврђивање инвалидитета ратних војних инвалида и цивилних жртава рата;
- сравњивање збирних финансијских картица корисника личне и породичне инвалиднине са утврђеним правима по рјешењу;
- рјешавање стамбених потреба бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца из стамбеног фонда Градске управе, и из програма Владе Републике Српске за град Бању Луку;
- вођење евиденција о правима корисника борачко-ивнвалидске заштите по издатим рјешењима;
- вођење евиденције о кретању предмета корисника новчаних примања из области борачко-инвалидске заштите и категоризације бораца;
- вођење војних евиденција.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008