• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Одсјек за јавне набавке
Одсјек за јавне набавке PDF верзија    Верзија за штампу
Шеф Драшко Кутић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-580
Број факса 051/244-476
E-mail javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Драшко Кутић

Надлежности

У Одсјеку за јавне набавке проводе се поступци јавних набавки за потребе Градске управе Града. У надлежности Одсјека је и сљедеће:

- праћење прописа из области јавних набавки и покретање иницијатива за измјене и допуне прописа;
- припрема рјешења и закључке из надлежности градоначелника;
- припрема изјашњења, одговарајућих појашњења, те обезбјеђење и достављање расположиве документације на захтјев другостепеног органа, у поступцима по жалбама из области јавних набавки;
- припрема одговора на тужбе у управним споровима, који се односе на јавне набавке;
- израда извјештаја о проведеним поступцима јавних набавки на нивоу Градске управе Града...

 

 

 

Градска управа града Бањa Лукa © 2008