• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Активности


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима
Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима PDF верзија    Верзија за штампу
Шеф Остоја Перишић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-573
Број факса 051/244-573
E-mail orlsuk@banjaluka.rs.ba
Остоја Перишић

Надлежности

У Одсјеку за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима прате се и предлажу прописи из области локалне самоуправе у циљу унапређења рада исте. У надлежности Одсјека су и сљедећи послови:

- израда анализа, информација и извјештаја о функционисању локалне самоуправе, са предлагањем одговарајућих мјера;
- сарадња са Савезом општина и градова;
- послови праћења и проучавања односа са другим јединицама локалне самоуправе, те праћење тих односа у другим државама;
- праћење и проучавање прописа из области рада и радних односа и предлагање мјера за унапређење истих;
- системско праћење структуре запослених у Градској управи Града, са методолошком разрадом разноврсних показатеља (кретање професионалне каријере, радна успјешност, психофизичке могућности, мотивација запослених) и њихово поређење са кадровским потребама ради утврђивања максималних могућности коришћења расположивих знања и способности запослених;
- методолошко праћење социјалне структуре запослених и утврђивање и развој програма ради превенције рјешавања и отклањања различитих врста и облика социјалних девијантности;
- развијање посебних програма мотивације запослених;
- израда нормативних аката из области рада и радних односа које доноси градоначелник;
- провођење поступка и процедуре за пријем и престанак рада у Градској управи Града, у складу са Законом, и израда појединачних аката у вези с тим;
- вођење кадровске и других потребних евиденција из области радних односа;
- израда Програма стручног усавршавања и оспособљавања радника и праћење реализације истог...

Градска управа града Бањa Лукa © 2008