• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Служба за заједничке послове
Служба за заједничке послове PDF верзија    Верзија за штампу
Начелник Зоран Вујмиловић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-430
Број факса 051/244-459
E-mail zajednicki.poslovi@banjaluka.rs.ba
Зоран Вујмиловић

Надлежности

                                                                                           Фотографија начелника у већој резолуцији

У Служби за заједничке послове обављају се послови на телефонској централи и рецепционерски послови, те заједнички послови који се односе на инвестиционо и текуће одржавање објеката, опреме и уређаја у Градској управи Града и у мјесним канцеларијама. У Одјељењу се обављају и сљедећи послови:

- физичко и техничко обезбјеђење објекта;
- противпожарна заштита и заштита на раду Градске управе Града (планови и програми заштите од пожара, набавка, сервисирање и одржавање опреме, обука радника из области заштите на раду и заштите од пожара), у складу са законом;
- умножавање, слагање и техничка обрада материјала;
- одржавање чистоће у службеним просторијама;
- планирање и организовање послова на коришћењу, одржавању и регистрацији моторних возила Градске управе Града;
- израда норматива и контрола потрошње горива и мазива, те планирање набавке моторних возила, резервних дијелова, горива и мазива као и средстава рада за потребе возног парка...

Служба за заједничке послове има један одсјек:

Градска управа града Бањa Лукa © 2008