• slideshow_2
 • slideshow_3
 • slideshow_4

Правна помоћ

Адреса: Булевар Живојина Мишића бр. 31
Телефони: 051/258-260, 258-261

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Одјељење за општу управу
Одјељење за општу управу PDF верзија    Верзија за штампу
Начелник Сања Павловић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-407
Број факса 051/244-591
E-mail opsta.uprava@banjaluka.rs.ba
Сања Павловић

Надлежности

                                                                                            Фотографија начелнице у већој резолуцији

У Одјељењу за општу управу су послови Пријемне канцеларије, послови мјесних канцеларија и мјесних заједница, архива Градске управе, послови грађанских стања, вођење бирачког списка, радне књижице, овјера потписа, преписа и рукописа. У оквиру овог Одјељења врши се и:

- канцеларијско пословање,
- издавање увјерења из јавних регистара,
- пружање правне помоћи,
- нормативно-правни послови за потребе Одјељења,
- пријем, отпрема и достава поште,
- израда програма рада и извјештаја о раду Одјељења,
- израда анализа, информација и извјештаја из дјелокруга рада Одјељења,
- вођење евиденција из области рада органа мјесних заједница и вршење контроле рада истих те обављање административно-техничких послова за потребе органа мјесних заједница;
- сарадња са надлежним организацијама и институцијама чији је оснивач Град, у циљу рјешавања проблема на подручју мјесне заједнице;
- сређивање и чување документације о раду органа мјесних заједница;
- опслуживање Градске изборне комисије на захтјев исте;
- сарадња са одборницима Скупштине Града, који су овлаштени за вјенчања, и други послови.

Одсјеци

Одјељење за општу управу има три одсјека:

 • Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима

  Шеф Диана Џаја-Јокић
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона 051/244-524
  Број факса 051/244-591
  E-mail opsta.uprava@banjaluka.rs.ba
 • Одсјек за послове писарнице Градске управе, пријемне канцеларије услужних центара

  Шеф Љубиша Сладојевић
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона 051/244-528
  Број факса 051/244-591
  E-mail opsta.uprava@banjaluka.rs.ba
 • Одсјек за послове мјесних канцеларија и мјесних заједница

  Шеф Драган Тимарац
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона 051/244-527
  Број факса 051/244-591
  E-mail opsta.uprava@banjaluka.rs.ba
Градска управа града Бањa Лукa © 2008